Program moderne galerije

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA I VIDEO RAD "THINK TV"


"U dobu globаlne konzumаcije mаs-medijskih informаcijа koju prаti rаzvoj tehnološke, medijske i potrošаčke kulture, otvаrа se niz novih problemаtičnih situаcijа koje zаhtevаju strаtegijsko rаzmаtrаnje. Umetnice Sibilа Petenji Arbutinа i Jelenа Kovаčević Vorgučin su uočile problem nekontrolisаnog upijаnjа televizijskog progrаmа koji može dа ostаvi snаžne posledice nа psiho-fizički rаzvoj nаjmlаđih korisnikа, te su kroz procesuаlni projekаt MIND TV krenule u istrаživаnje rаzličitih аspekаtа ove аktuelne društvene pojаve." (iz teksta kataloga)

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN

JAVNI ČAS U OKVIRU PROJEKTA "RAZGOVOR SA UMETNIKOM"


Tokom javnog časa učenici Gimnazije će kroz neformalni razgovor sa kustosom Moderne galerije saznati nešto više o savremenoj likovnoj sceni u Srbiji, samom autoru izložbe i njegovom radu i likovnoj tehnici -crtež. Projekat "Razgovor sa umetnikom" nastao je sa ciljem da se mladim i kreativnim snagama pruži institucionalna podrška u vidu prezentacija njihovog aktuelnog stvaralaštva, medijske promocije i afirmacije.

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN

IZLOŽBA CRTEŽA "LICA", VLADIMIRA PETROVIĆA


Na izložbi će biti prikazana serija portreta, posmartana kao samostalna umetnička dela, ali i kao likovno- filozofsko razmišljanje o portretisanom. Projekat "Razgovor sa umetnikom" nastao je sa ciljem da se mladim i kreativnim snagama pruži institucionalna podrška u vidu prezentacija njihovog aktuelnog stvaralaštva, medijske promocije i afirmacije.

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "MOGUĆA REALNOST", VUKICE VUKAS


Na izložbi će biti prikazano dvadeset radova, koji objedinjuju različite pristupe u kreiranju fotografskih slika, a njihova zajednička koncepcijska tačka nalazi se u sagledavanju fotografije kao savremenog umetničkog medija, koji polazište nalazi ravnopravno i u realnosti i u fikciji i njihovom međusobnom prožimanju.

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN

OBAVEŠTENJE

ORGANIZATOR PROGRAMA ZADRŽAVA PRAVA NA IZMENE

40 GODINA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC