PROJEKAT "OD ODBAČENOG DO KORISNOG", POČETAK REALIZACIJE

MODERNA GALERIJA

ULAZ SLOBODAN

Centar za kulturu Lazarevac počinje realizaciju projekta "Od odbačenog do korisnog", podržanog od strane Sekretarijata za kulturu Grada Beograda. Projekat se se realizuje u saradnji Centra za kulturu sa Dnevnim boravkom za decu i mlade ometene u razvoju iz Lazarevca. 

 

Projekat se sastoji iz nekoliko tematski kreativnih radionica reciklaže,usmerenih  na edukaciju dece sa posebnim potrebama kroz kreativan rad. Radionice  predstavljaju kreativan vid radno okupacione terapije. One omogućavaju da učesnici budu u aktivnoj poziciji i interakciji, što pozitivno utiče na njihov socio-emotivni razvoj. Takođe, ovakav način rada podstiče razvoj divergentnog mišljenja i buđenje kreativnosti. Umetnost je sama po sebi jedan od vidova ostvarivanja inkluzije, odnosno socijalne integracije. Kroz radionice sa decom iz škola postiže se  interakcija dve populacije koje su neminovno usmerene jedna na drugu. Terapeutski benifiti ove interakcije polaznika radionica su višestruke i ogledaju se kroz: oslobađanje napetosti, adekvatno prevazilaženje konflikata, uspostavljanje unutrašnje ravnoteže, prevazilaženje zavisnosti, otkrivanje novih veština i povećanje nivoa socijalne integrisanosti.

 

Radionicu će voditi Dušan Rajšić, akademski vajar

RADNO VREME BILETARNICE

Radnim danima 09-12 | 18-20h, vikendom sat vremena pre početka programa. Karte se mogu rezervisati na telefon 011/8123-344

OSTALE NAJAVE

OBAVEŠTENJE

ORGANIZATOR PROGRAMA ZADRŽAVA PRAVA NA IZMENE

KONKURSI