CZK

O nama

Centar za kulturu Lazarevac je ustanova kulture od značaja za Grad Beograd. Sa radom je otpočeo 1977. godine. Centar raspolaže objektom koji se nalazi u Lazarevcu u ul. Hilandarska br. 2, površine 2.745 m 2 . Poseduje univerzalnu dvoranu sa 543 sedišta, savremenu glumačku garderobu, izložbeni prostor( galerije "Simonida" i " Savremenici"),baletsku salu, kao i ostale prateće prostorije. U sklopu Centra nalazi se Moderna galerija površine oko 900 m² koja je fizički odvojena od Centra za kulturu. Smeštena je na spratu tržno-informativnog centra u pešackoj zoni grada, ul. Karađorđeva 29. U galeriji se nalazi stalna postavka (Legat Leposave Lepe Perović i Kolekcija "Savremenici"), kao i izložbeni prostor za tekuće programe.

CENTAR ZA KULTURU OBAVLJA SLEDEĆE DELATNOSTI:

  • rad umetničkih ustanova,
  • umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost,
  • delatnost muzeja, galerija i zbirki,
  • ostale zabavne aktivnosti,
  • obrazovanje odraslih i obrazovanje na drugom mestu nepomenuto (organizovanje kurseva, radionica, seminara),
  • prikazivanje filmova,
  • reprodukcija video zapisa,
  • usluge reklame i propagande.

RENOVIRANA SALA CENTRA ZA KULTURU

OBAVEŠTENJE

ORGANIZATOR PROGRAMA ZADRŽAVA PRAVA NA IZMENE

Centar za kulturu Lazarevac je na konkursu Filmskog centra Srbije dobio sredstva za kupovinu novog filmskog platna koje je postavljeno u januaru 2017. godine. Ugovorom sa „Art Vistom“ montirana je bioskopska oprema za prikazivanje filmova u 2D i 3D tehnologiji. Centar za kulturu Lazarevac ulaže znatne napore za neponovljiv bioskopski doživljaj.

KONKURSI