ЋИР | LAT

PROGRAM /


Festival stranih kultura. Izrael

19.Feb. 18:00h
| 20.Feb. 18:00h | 21.Feb. 18:00h
19 - 21. februar Centar za kulturu Lazarevac / Moderna galerija
CZK
Ulaz slobodan

"Dani Kolubarske bitke"

09.Dec. 10:00h
| 15.Dec. 12:00h
Od 9-15.12.2016. godine
CZK
Ulaz slobodan
Gradska opština LAZAREVAC
Ogranak RB Kolubara