Moderna galerija


15.Oct. 19:00

RSD

Zajednička izložba slika akademskih umetnika Žarka Vučkovića, Momira Kneževića i Zorana Todora


U petak, 15. oktobra u 19.00 časova u Modernoj galeriji Centra za kulturu Lazarevac biće otvorena zajednička izložba slika akademskih umetnika Žarka Vučkovića, Momira Kneževića i Zorana Todora.

"Neposredniji pristup u umetničke svetove Zorana Todora, Žarka Vučkovića i Momira Kneževića, akademskih slikara, pretpostavlja posmatrača, saučesnika sa određenim nivoom likovne obučenosti a slobodnog od strogog akademizma. Dakako, ovde mislimo na onog krajnjeg učesnika estetske akcije u nizu autor–umetničko delo–recipijent, koji će biti sposoban da oblikuje svetonazor kako se u sva tri slučaja radi o žanru slike, stvarane sa različitih aspekata – materijala, elemenata i postupaka, a sa funkcijom da bude referentna na metafizički plan realnoistorijskog sveta. To, prvenstveno, znači da ne pristajemo na odomaćenu zabludu kako je ovo slikarstvo, u bilo kojem od ova tri primera, apstraktno, osim da je više ili manje nefigurativno, kao i da mu je to svojstvo sekundarno. Prevashodne su, zapravo, druge osobine u vezi sa zajedničkom prezentacijom tri znatno različita slikarska izraza, a to je da je objektivni svet slikovit, da je ta crta svojeobrazna u poetici raznih umetnika i da to anticipira određenu razumljivost, tj. učešće posmatrača." dr Nenad Kebara

Izložba će trajati do 28. oktobra 2021.

Biografije

ZORAN TODOR rođen 1959. godine u Smedersvskoj Palanci. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1984. godine, na odseku za grafiku kod profesora Božidara Džmerkovića. Učestvovao na više od 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik nekoliko nagrada za slikarstvo i crtež. Član ULUS-a.

MOMIR KNEŽEVIĆ, rođen 1949. godine u Petrovićima (Crna Gora). Učio fresko slikarstvo kod Nauma Andrića. Diplomirao 1981. godine na Odsjeku za likovno vaspitanje Nastavničkog fakulteta u Nikšiću. Studirao 1982/83. godine na Akademie vytvarnych umeni, Praha (Ceskoslovenska), odsek restauracija. Radio 1986/87. godine kao asistent – saradnik vajarskog ateljea kod profesora Stevana Luketića u Zagrebu (Hrvatska). Radio 1987/88. godine kao asistent – saradnik slikarskog ateljea kod Ede Murtića u Zagrebu (Hrvatska). Kao stipendista španske vlade za slikarstvo 1988/89. godinu proveo je na
Academia de Bellas Artes de San Fernando u Madridu (Španija). Dobitnik 10 nagrada za slikarstvo. Kopije fresaka izlagao na 11 samostalnih izložbi. Samostalno izlagao slike 56 puta u zemlji i inostranstvu. Učestvovao na više od 270 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Član ULUS-a. Redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje (Bosna i Hercegovina).


ŽARKO VUČKOVIĆ, rođen 1963. godine u Kninu. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti, na katedri za slikarstvo, u Beogradu 1987. godine, a postdiplomske studije završio 1990. godine. Samostalmo izlagao 36 puta i učestvovao na više od 450 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik 31 nagrade za slikarstvo i crtež. Član ULUS-a. Redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Prištini – Zvečan i Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje (Bosna i Hercegovina).

#

Filmski program
MESTO USIJANJA

Detaljnije
#

Filmski program
BRZINA METKA

Detaljnije
#

Muzički program
Kulturno leto 2022/ Koncert bendova Rulja Inc. / Claymorean /Ozarje

Detaljnije
#

Manifestacije
KULTURNO LETO - AVGUST /2022

Detaljnije
Gradska opština LAZAREVAC
Ogranak RB Kolubara