REZULTATI KONKURSA MODERNE GALERIJE CZK LAZAREVAC ZA IZLAGAČKU SEZONU 2022. GODINE

Rezultati konkursa Moderne galerije Centra za kulturu Lazarevac za izlagačku sezonu 2022.godine
Konkurs Moderne galerije Centra za kulturu Lazarevac raspisan je 1. aprila i trajao je do 30. juna 2021. godine. Na osnovu pristiglih prijava i po pozivu, Savet za programsku delatanost Centra za kulturu Lazarevac doneo je odluku, u skladu sa izlagačkim konceptom galerije, o izložbama koje će biti realizovane u našoj galeriji tokom 2022. godine.


Odabrane su izložbe sledećih autora:

1. Gostujuća izložba srodne institucije kulture
2. Nemanja Vučković
3. Minja Poljak
4. Violeta Marković
5. Ilija Gubić, Vivaldi Ngenzi (Ruanda) i Marta Kazungu (Uganda)
6. Nenad Grbić
7. Jasna Gulan Ružić, Dragan Predojević, Dragana B. Stevanović
8. Dušan B. Marković
9. Tatjana Vojinović
10. Jovica Panić (po pozivu)


Rezervna izložba:

1. Smilja Čurić
2. Angelina Vukosav


Moderna galerija Centra za kulturu Lazarevac se zahvaljuje svim umetnicima na apliciranju.
Gradska opština LAZAREVAC
Ogranak RB Kolubara